ไฟล์สำหรับแปลงโปรแกรม Attendace ให้เป็นภาษาไทยหรือแปลงกลับเป็นภาษาอังกฤษ

 

- โหลดไฟล์สำหรับแปลงโปรแกรม Attendance ให้เป็นภาษาไทยหรือแปลงกลับเป็นภาษาอังกฤษ

- แก้ปัญหาเวลาพิมพ์รายงานเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก

- ติดตั้ง SDK ก่อนลงโปรแกรม ATT

 

 

Link Download

 

Username = guest

 

Password = guest

 

 

 

Visitors: 37,336