STEEM จัดสัมนาภาคอีสาน

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด

ได้จัดงานประชุมเชิงสัมนาในหัวข้อ  Networking  Innovation  Show

โดยมีการนำสินค้า STEEM ไปร่วมออกบูทเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและ

ความสามารถของสินค้า  รวมถึงการทำ Work Shop เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ

ได้สัมผัสและเรียนรู้การใช้งานแบบใกล้ชิด  โดยมีทีมงาน Engineer คอยให้

ความรู้และตอบคำถามด้านเทคนิค

Visitors: 37,335