เครื่องสแกนใบหน้า

STEEM

เครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan ) สำหรับบันทึกเวลาเข้า - ออก

มีระบบควบคุมการเปิด - ปิดประตู ( FA700A , FA-1H ) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

มีระบบ IR ทำให้สามารถสแกนใบหน้าได้แม้ในเวลาแสงน้อย

ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงทำให้สแกนได้รวดเร็วและแม่นยำ

มีความทนทานในการใช้งานและอุณหภูมิของประเทศไทย

 


 • IMG_2123 (2).png
  เครื่องสแกนใบหน้าและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ STEEM MG-FA700 1. หน้าจอแสดงผล TFT LCD สีขนาด 3 นิ้วแบบสัมผัส 2. สามาารถสแกนได้ทั้ง ใบหน้า กดรหัสผ่าน และทาบบัตรอิเล้กทรอนิกส์ ( RF ID ) 3. ม...

 • IMG_2114.png
  เครื่องสแกนใบหน้าและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ STEEM MG-FA700A 1. หน้าจอแสดงผล TFT LCD สีขนาด 3 นิ้วแบบสัมผัส 2. สามาารถสแกนได้ทั้ง ใบหน้า กดรหัสผ่าน และทาบบัตรอิเล้กทรอนิกส์ ( RF ID ) 3. ...

 • IMG_2179.png
  เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ STEEM MG-FA-1H 1. หน้าจอแสดงผล TFT LCD สีขนาด 4.3 นิ้วแบบสัมผัส 2. สามาารถสแกนได้ทั้ง ใบหน้า กดรหัสผ่าน และสแกนลายนิ้วมือ 3. รองรับการเชื่อมต่อผ่านสา...

 • Facebook Steem LOGO-01-01.jpg
  STEEM เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) สำหรับบันทึกเวลาการเข้า - ออก ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและแม่นยำ มีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพภูมิอากาศของประเทศไท...

 • Facebook Steem LOGO-03-01-01-01.jpg
  STEEM อุปกรณ์ Accessory ของ STEEM เป็นอุปกณ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับกับ การใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ทำให้การทำงานต่างๆดีขึ้นและสามารถเพิ่มความสามารถใน...
Visitors: 37,336