สินค้า


  • Facebook Steem LOGO-01-01.jpg
    STEEM เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) สำหรับบันทึกเวลาการเข้า - ออก ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและแม่นยำ มีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพภูมิอากาศของประเทศไท...

  • Facebook Steem LOGO-02-01-01.jpg
    STEEM เครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan ) สำหรับบันทึกเวลาเข้า - ออก มีระบบควบคุมการเปิด - ปิดประตู ( FA700A , FA-1H ) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย มีระบบ IR ทำให้สามารถสแกนใบหน้าได้แม้ในเวลา...

  • Facebook Steem LOGO-03-01-01-01.jpg
    STEEM อุปกรณ์ Accessory ของ STEEM เป็นอุปกณ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับกับ การใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ทำให้การทำงานต่างๆดีขึ้นและสามารถเพิ่มความสามารถใน...
Visitors: 37,333